Projektkarta

invigning-leader

Nedan finner ni en karta över våra beviljade och aktuella projekt. Tryck på respektive makör för att läsa mer om projektet.

STÄNG

MittSkåne redo för cykling

Landsbygdsfonden Projektägare: MittSkåne Utveckling Beviljat belopp: 1 544 557  Beviljades av LAG 220524, fastställt av JV 22-12-13 Syftet med projektet är att ta tillvara den storstadsnära landsbygden i MittSkåne, som lämpar...

STÄNG

Skånska lanthandlare – tillsammans för framtidens lokala service

Skånska lanthandlare – tillsammans för framtidens lokala service Projektägare Coompanion Skåne Samarbetsprojekt med Lundaland Beviljat 210707   Målet är att skapa en gemensam kooperativ organisation för skånska l...

STÄNG

Rörelser och relation för ALLA

Rörelser och relation för ALLA Projektägare Önneköp IF Landsbygdsfonden   Visionen ”Mitt andra hem” förvandlar Björkvallen från en traditionsenlig idrottsplats till modern mötesplats för rörelse och relationer. De...

STÄNG

Ung samverkan och delaktighet

Projektnamn: Ung samverkan och delaktighet Projektägare: LAG-ägt Fons: ERUF - Europeiska regionala utvecklingsfonden Beviljat 201021   Ett projekt riktat till ungdomar och ungdomsverksamhet med fokus på samverkan,...

STÄNG

Fokus MittSkåne

Projektnamn: Fokus MittSkåne Projektägare: MittSkåne Utveckling Beslut från LAG: LAG beslutade att prioritera projektet för att man vill belysa möjligheterna för att bo och verka på landsbygden. Man får en god dialog m...

STÄNG

Ombyggnad värmeanläggning/hygienutrymme Önneköp IF

Projektnamn: Ombyggnad värmeanläggning/hygienutrymme Önneköp IF Projektägare Önneköp IF Landsbygdsfonden   Ny miljövänlig värmeanläggning som säkerställer varmt vatten till duschar. Genom till/ombyggnaden får vi et...

STÄNG

Ledutveckling med MittSkånes företag i fokus

Projektnamn: Ledutveckling med MittSkånes företag i fokus Projektägare: Visit MittSkåne Fond: Landsbygdsfonden Beviljat stödbelopp:1 841 933 kronor Beviljat 191204   Projektidé Projektet avser att profilera oc...

STÄNG

Växa med Hästkraft

Projektnamn: Växa med Hästkraft Projektägare: Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek För. Beviljat stöd: 1 977 902 kr Projektidé: Inom daglig verksamhet, som beviljas personer med olika funktionshinder, fysiska e...

STÄNG

Leader like hike

Projektnamn: Leader like hike Projektägare: MittSkåne Utveckling Ideell Förening Beviljat stöd: 600 000 kr Projektidé: I det här projektet får lokala entreprenörer och föreningar hjälp med att skapa kontakter med va...

STÄNG

MittSkånes Dryckesfestival

Projektnamn: MittSkånes Dryckesfestival Projektägare: MittSkåne Utveckling Ideell Förening Beviljat stöd: 1 215 543 kr Projektidé: Vi vill skapa en festival som hyllar de skånska dryckerna med fokus på lärande, kuns...

STÄNG

Askerödbygdens byförening

Projektnamn: Askerödbygdens byförening Projektägare: Askerödbygdens byförening Beviljat stöd: 1 230 000 kr   Beskrivning av projektet: Renovering av en befintlig byggnad i Askeröds hjärta för att skapa en n...

STÄNG

Nya Hallaskog

Projektnamn: Nya Hallaskog Projektägare: KFUM Malmö Beviljat stöd: 1 050 218 kr   Beskrivning av projektet: I MittSkåne finns idag ingen annan lokal och regional mötesplats som är tillgänglighetsanpassad, med ...

STÄNG

Tillgång till Tillgångarna

Projektnamn: Tillgång till Tillgångarna Projektägare: Centrum för Publikt Entreprenörskap Beviljat stöd: 662 061 kr Tillgång till Tillgångarna - Ett projekt om resurser och innovativa finansieringslösningar på landsbygden....

STÄNG

Utveckling för framtiden

Projektnamn: Utveckling för framtiden Projektägare: Eslövs Skyttegille Beviljat stöd: 192 120 kr LAG beslutar att prioritera projektet då det har ett tydligt underifrån perspektiv och därigenom en sann leaderanda. Pr...

STÄNG

Utökning av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum

Projektnamn: Utökning av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum Projektägare: Ringsjöortens Biodlarförening Beviljat stöd: 198 850 kr LAG beslutade att prioritera projektet då det bidrar till en hållbar och utökad lokal ...

STÄNG

Byutveckling via skateboard

Projektnamn: Byutveckling via skateboard Projektägare: Frisksportarklubben Tor Beviljat stöd: 736 600 kr LAG beslutade att prioritera projektet eftersom det skapar ett intresse för landsbygden och mindre tätorter hos...

STÄNG

Paraplyprojekt: Kreativa MittSkåne

Projektnamn: Kreativa Mittskåne Projektägare: Mittskåne Utveckling Ideell Förening Beviljat stöd: 400 000 kr Projektets syfte är att uppmuntra verksamhetsområdets aktörer att testa nya sätt att arbeta för att skapa...

STÄNG

Ledutveckling med Mittskånes företag i fokus

Projektnamn: Ledutveckling med Mittskånes företag i fokus Projektägare: Hörby kommun (Visit Mittskåne)  Beviljat stöd: 401 101 kr Projektets syfte är att genom kartläggning och tester av befintliga leder, vandring/c...

STÄNG

Marknadsplats Önneköp

Projektnamn: Marknadsplatsen Önneköp Projektägare: Önneköps Byaförening Beviljat stöd: 425 247 kr LAG beslutar att prioritera projektet då det har ett tydligt underifrånperspektiv samt främjar en levande och attrakt...

STÄNG

Fossilfritt i Mittskåne

Projektnamn: Fossilfritt i Mittskåne Projektägare: Mittskåne Utveckling Ideell Förening Beviljat stöd: 1 398 775 kr  LAG beslutar att prioritera projektet Fossilfritt i MittSkåne. LAG anser att projektet passar bra i...

STÄNG

Presentkort VINN MittSkåne – Vandring, Inspiration, Njutning, Natur

Projektnamn: Presentkort VINN MittSkåne - Vandring, Inspiration, Njutning, Natur Projektägare: Belyazid Consulting & Communication AB Beviljat stöd: 309 000 kr Projektidén är att sälja in regionen MittSkåne som ...

STÄNG

Paraplyprojekt för unga

Projektnamn: Ung i MittSkåne Stad och Land Projektägare: MittSkåne Utveckling Beviljat stöd 400 000 Genom ett paraplyprojekt riktat till unga i MittSkåne (definition "unga" är samma som MUCF, ålder 13-25) avser vi a...

STÄNG

Paraplyprojekt för unga

Projektnamn: Ung i MittSkåne Projektägare: MittSkåne Utveckling Beviljat stöd 400 000 Genom ett paraplyprojekt riktat till unga i MittSkåne (definition "unga" är samma som MUCF, ålder 13-25) avser vi att öka dela...

STÄNG

Locka unga till gröna sektorn

Projektnamn: Ungas möjligheter i den gröna sektorn Projektägare: Föreningen Transfer Beviljat stöd: 1026258 Projektet ska genomföras i syfte att nå högstadieelever med kunskap och inspiration för att locka till utb...

STÄNG

På väg tillbaka till arbetslivet

Projektnamn: Utbilda för en hållbar landsbygd Projektägare Prima Prima Beviljat stöd: 1 056 310 kronor Företaget Prima Prima är ett socialt företag med verksamhetsområde i Mellanskåne. Vi arbetar med att stödja männi...

STÄNG

Matlandet MittSkåne

Syftet med förstudien Matlandet MittSkåne är att undersöka om det finns underlag för att öka försäljning av lokalproducerad mat inom handel och service i MittSkåne.  Målet är att göra en kartläggning över hur många aktörer...

STÄNG

Swedish Food Camp by MittSkåne

Syftet med projektet är att genom samverkan mellan lokala aktörer utveckla kvalitetssäkrade och bokningsbara upplevelser med fokus på natur och mat i kombination. Samt att testa dessa gentemot en internationell testpatrull. ...

STÄNG

Långaröds trädgårdar ekologisk besöksträdgård och matodlingspark

Projektnamn: Långaröds trädgårdar ekologisk besöksträdgård och matodlingspark Projektägare: Långaröds Trädgårdar Beviljat stöd: 1 000 000 kr Idén med projektet är att skapa en öppen besöksträdgård där fokus ligger på biol...

STÄNG

Mötesplats Skarhults slott – ett fyrtorn i MittSkåne

Syftet med projektet är att utveckla Skarhult till en reseanledning för Mittskåne. Här kan närboende känna stolthet och tillhörighet. Genom att lyfta och tillgängliggöra historiska miljöer och historiska händelser blir Skarhu...

STÄNG

Ludvigsborgshallen – En allaktivitetshall för alla

Projektet Ludvigsborgshallen  - en allaktivitetshall för alla, är en förstudie för att utreda förutsättningarna  för ett lyckosamt och konstruktivt genomförandeprojekt av en Allhall. Syftet är att ta fram en konceptutveckl...

MittSkåne redo för cykling Landsbygdsfonden, MittSkåne
Skånska lanthandlare – tillsammans för framtidens lokala service Landsbygdsfonden, MittSkåne
Rörelser och relation för ALLA Landsbygdsfonden, MittSkåne
Ung samverkan och delaktighet MittSkåne, Regionala utvecklingsfonden
Fokus MittSkåne
Ombyggnad värmeanläggning/hygienutrymme Önneköp IF Landsbygdsfonden, MittSkåne
Ledutveckling med MittSkånes företag i fokus Landsbygdsfonden, Ledutveckling, MittSkåne
Växa med Hästkraft
Leader like hike
MittSkånes Dryckesfestival
Askerödbygdens byförening
Nya Hallaskog
Tillgång till Tillgångarna
Utveckling för framtiden
Utökning av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum
Byutveckling via skateboard
Paraplyprojekt: Kreativa MittSkåne
Ledutveckling med Mittskånes företag i fokus
Marknadsplats Önneköp
Fossilfritt i Mittskåne
Presentkort VINN MittSkåne – Vandring, Inspiration, Njutning, Natur
Paraplyprojekt för unga
Paraplyprojekt för unga
Locka unga till gröna sektorn
På väg tillbaka till arbetslivet
Matlandet MittSkåne
Swedish Food Camp by MittSkåne
Långaröds trädgårdar ekologisk besöksträdgård och matodlingspark
Mötesplats Skarhults slott – ett fyrtorn i MittSkåne
Ludvigsborgshallen – En allaktivitetshall för alla