Projektnamn. Ung samverkan och delaktighet

Projektägare: MittSkåne Utveckling

Beslut från LAG: LAG beslutade att prioritera projektet då det finns en efterfrågan från både de unga själva och de som arbetar med unga, om att samverka över gränser – kommunala, regionala, nationella såväl som stad/land. Man vill också stärka ungas intresse och kompetens kring demokratiska processer såväl som näringslivsfrågor.

Beviljat stödbelopp och fördelning:
809 025 kronor
Projektstöd: 542 047
Övrigt offentlig stöd från övriga offentliga aktörer: 266 978

MittSkåne ligger nära storstäder och det behövs också ett utbyte där landsbygden kan få vara
normsättande och värdar för unga från storstäderna. Lokala arbetsgivare önskar dialog med unga, både som
kompetensresurs inför framtida rekryteringar och som kundgrupp.

I projektet ska vi genom studiebesök, evenemang och nätverksträffar få unga att känna ökad delaktighet och
ge kunskap om demokratiska processer. Det kommer också finnas utrymme för kontakter med näringslivets
företrädare, både inom offentlig verksamhet och i det privata näringslivet. Aktiviteterna planeras tillsammans
med ungdomarna och de har stort inflytande på vad dessa ska innehålla.

Dela: