Beviljade projekt

Askerödbygdens byförening

Publicerades den 9 juli 2019

Projektnamn: Askerödbygdens byförening

Projektägare: Askerödbygdens byförening

Beviljat stöd: 1 230 000 kr

 

Beskrivning av projektet:

Renovering av en befintlig byggnad i Askeröds hjärta för att skapa en ny samlingspunkt i byn där människor kan träffas, laga mat, äta och skapa. Arbetet görs i samarbete mellan byns två största föreningar: byföreningen och fotbollsklubben och är också en viktig möjlighet för dessa två organisationer att lära känna varandra. Ett lokalt arbete kring livsmedelssäkerhet kommer att genomföras genom samla kunskaper från andra liknande initiativ och se hur dessa metoder kan tillämpas i Askeröd. Olika möten på temat mat ska ordnas för att uppmuntra de boende att, om än i liten skala, starta egen produktion.

Mål:
I slutet av maj 2020 strävar vi efter att ha en renoverad byggnad där människor kan träffas, använda köket till måltider samt verkstaden till att reparera samt tillverka olika saker. Vi kommer också ha skapat en bättre medvetenhet kring och ökad tillgång till lokala produkter samt åstadkommit större kunskap om dagens matproduktionssystem. Vi hoppas att få fler i byn att odla något, även om det bara är fruktbuskar eller örter.
Vi kommer genom projektet ha skapat en ny  samlingspunkt i byn.

Beslut:

LAG beslutar att bevilja projektet med motiveringen att det faller mycket väl in i MittSkåne Utvecklings strategi. Projektet har mycket god förankring, flera föreningar som samverkar och iden har vuxit fram underifrån på ett inkluderande vis. Projektet har också föregåtts av en förstudie vilket styrker hållbarheten.

 

 

Dela: