Beviljade projekt

Swedish Food Camp by MittSkåne

Publicerades den 27 mars 2017

Syftet med projektet är att genom samverkan mellan lokala aktörer utveckla kvalitetssäkrade och bokningsbara upplevelser med fokus på natur och mat i kombination. Samt att testa dessa gentemot en internationell testpatrull.

Målet är att tillsammans med  flera aktörer i området, genomföra två pilot-camp med ca 10 deltagare i varje. Dokumentera dessa samt ta fram en affärsmodell för Swedish food camps.

LAG beslutar att prioritera projektet med motivering att projektet faller väl in i de prioriterade målen i insatsområdet. De förväntade långsiktiga effekterna av projektet kommer att positionera MittSkåne som en destination för kvalitativa mat – och naturupplevelser.

 

 

 

 

 

 

Följ projektet på Facebook eller Instagram

Läs om projektet i Lokaltidningen

Dela: