Beviljade projekt

På väg tillbaka till arbetslivet

Publicerades den 5 mars 2018

Projektnamn: Utbilda för en hållbar landsbygd

Projektägare Prima Prima

Beviljat stöd: 1 056 310 kronor

Företaget Prima Prima är ett socialt företag med verksamhetsområde i Mellanskåne. Vi arbetar med att stödja människor som står långt från arbetsmarknaden på deras väg tillbaka till arbetslivet. Vår ambition är att de ska erbjudas meningsfull sysselsättning utifrån förmåga och få coaching utifrån var de befinner sig snarare än vart de är på väg.

Vi ska i detta projekt prova enkla arbeten och kortutbildningar som en väg tillbaka.Det behövs fler människor i hantverk och gröna näringar i vårt område. Projektet kommer därför att kopplas till dessa verksamhetsgrenar och söka mentorer med lokal förankring, exempelvis hantverkare som börjar bli äldre och ser slutet på sin verksamhet men gärna lär upp nya.

Projektet kommer att erbjuda nio korta basutbildningar samt enkla arbeten kopplade till gröna näringar och hantverk. Utbildningarna omfattar 10 dagar och hålls av utbildad handledare som kompletteras med en till två assistenter med kunskap i ämnet. Varje projektdeltagare erbjuds att delta i två eller flera basutbildningar för att hitta just sitt intresse.

Projektet kommer också testa 10-dagarsaktiviteter där kultur, djur och vardagshållbarhet bidrar till rehabilitering och en bättre balans i livet (exempelvis för personer med utmattningssyndrom). Med bas i byn Södra Rörum kommer projektet växelvis att arbeta med enkla jobb kopplade till Holma Folkhögskolas verksamhet på Holma gård i Höör, växelvis kommer det att arbeta med enkla jobb i Södra Rörum med omnejd. Utbildningarna förläggs till Höör och Hörby med omnejd. 

Projektet syftar sammanfattningsvis till att personer långt från arbetsmarknaden ska stärkas och därmed få en ökad anställningsbarhet eller en utvecklad kapacitet för företagande. Det kan handla om att de har fått kunskaper men också att de stärkts som individer och hittat nya infallsvinklar till långsiktigt hållbart arbete och företagande. Samtidigt ska den hållbara utvecklingen i Mellanskåne understödjas och utvecklas med fler näringsgrenar, mer lokal produktion och fler jobb.

Projektet godkändes av LAG-styrelsen 11 december 2017. Jordbruksverket fattar det formella beslutet.

Dela: