Beviljade projekt

Nya Hallaskog

Publicerades den 9 juli 2019

Projektnamn: Nya Hallaskog

Projektägare: KFUM Malmö

Beviljat stöd: 1 050 218 kr

 

Beskrivning av projektet:

I MittSkåne finns idag ingen annan lokal och regional mötesplats som är tillgänglighetsanpassad, med en verksamhetsinriktning på hälsa, inkludering och integration. Lokalerna på lägergården Hallaskog – Hallaröd 1:9, vid Dagstorpssjön, nordväst om Höör, är nu fullt tillgänglighetsanpassade efter ny- och ombyggnation och ger nu möjligheter för utvecklande verksamheter med och av barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det som kvarstår att göra klart är att tillgänglighetsanpassa marken runt fastigheten där vi har aktiviteter som grillplats, P-plats, badplats, bollplan, gräsytor, gångar för framkomlighet, staket för säkerhet, renovera stengärde rund fastigheten.

KFUK-KFUM Syd vill i samarbete med lokala och regionala föreningar, verksamheter och företag utveckla Hallaskog till att vara ett center för utomhusaktiviteter, social sammanhållning och hållbarhet, för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning. På detta sätt vill vi skapa möjlighet att förebygga ohälsa och fetma, ge besökarna unika natur- och miljöupplevelser samt möjligheter att utöva olika fysiska aktiviteter.

Vi möjliggör inkludering av personer med funktionsnedsättning och därför vill vi nu se till att även utomhusmiljöer är tillgänglighetsanpassade och säkra för alla besökare.

Mål:
Vid projektets slut vill vi att vi kan erbjuda en lägergård där ALLA personer MED eller utan funktionsvariationer kan vistas på LIKA villkor. Vi vill att ALLA ALLTID ska kunna vara med på ALLA aktiviteter oavsett eventuella funktionsvariationer. För att uppnå detta planerar vi att hårdgöra ytor så att alla kan ta sig fram till alla aktivitetsytor. Vi lägger marksten på Handikapps parkeringsplatserna och från P-platser till byggnadernas entréer samt vidare till utebastun och fram till och runt grillplatsen. Övriga ytor som planeras med hårdgjort material/stenmjöl är vanliga parkeringsplatser, område mellan storstuga – grillplats och badplats, samt från grillplats till volleyboll- och fotbollsplanen. Ett önskemål är att även en av dessa planer ska anläggas med stenmjöl för att möjliggöra för personer med funktionsvariationer att vara med på aktiviteter här. Vidare vill vi återställa gräsytor mellan väg och byggnader, mellan byggnader och sjön samt mellan väg
och sportplaner fram till sjön. Vi vill även renovera de stengärden som omger fastigheten sedan gammalt.  Idag är de i mycket dåligt skick och de behöver återställas dels för att skydda barnen från att oförhappandes komma ut på vägen i ett obevakat ögonblick, och dels för att återställa dem så som de en gång anlagts.

Önskat är även att sätta upp ett staket av genomsläppligt Gunnebo-typ. Främst längs vägen men gärna att staketen följer tomtgränsen från vägen mot sjön. Vi vill även bygga en altan på norrsidan av storstugan ut mot sjön för att kunna njuta av att vistas ute samt för att lättare ha uppsikt över de som badar. Altanen kommer att följa långsidan av huset och ha en trappa och ramp på den västliga sidan. Den ska vara försedd med ett staket för att skydda mot eventuella fall. Under altanen ska kanoterna kunna förvaras för att skydda dem mot stöld, samt väder och vind. Vi önskar anlägga en ramp med en horisontell plattform i slutet där rullstolar kan ställas och de personer som är rullstolsbundna kan fortsätta ut i sjön för att bada och simma. Vi behöver även bygga en ny brygga vid badplatsen, då den gamla faller i bitar. Denna brygga ska vara byggd med plankor. Grillplatsen ska bestå av en grill som är murad på plats så att den kommer hålla i många år.
Bänkar ska omge grillstaden, så att man kan sitta runt grillen, plats ska lämnas för de som är rullstolsbundna.

Ett antal bänkar ska finnas utsatta på ställen som inbjuder till vila, vid husväggen, vid utebastun, vid grillen samt vid badplatsen och vid strandkanten, samt vid sportplanerna. Dessa bänkar ska förankras i marken så de ej går att lyfta runt. Återställa gräsmatta som blivit förstörd under byggprocessen, samt jämna marken som blivit uppkörd och svårframkomlig. Gräsytorna, sportplanerna, gårdsplanen samt marken öster om sovlängan ska jämnas så man ej riskerar snubbla och ska sig, samt möjliggöra för gräsklippare att trimma gräset. Vi behöver även sätta upp 5 st lyktstolpar så att personer med dålig syn kan se då det börjar skymma och när det blivit mörkt.

Beslut:

LAG beslutade att prioritera projektet för att det faller mycket väl in i strategin, som betonar att alla ska få ta del av naturen och dess hälsobringande egenskaper. Projektet arbetar för att erbjuda möjligheter för alla på lika villkor. Barn och unga är särskilt prioriterade.

Dela: