Beviljade projekt

Tillgång till Tillgångarna

Publicerades den 12 januari 2019

Projektnamn: Tillgång till Tillgångarna

Projektägare: Centrum för Publikt Entreprenörskap

Beviljat stöd: 662 061 kr

Tillgång till Tillgångarna – Ett projekt om resurser och innovativa finansieringslösningar på landsbygden.

Hur ska vi hitta finansiering till lokala initiativ eller verksamheter? Hur kan våra befintliga resurser – finansiella eller engagemang – verka eller samspela för den lokala utvecklingen? Hur skapar eller stödjer vi en lokal verksamhet som gynnar hela bygden, och kan vi göra den hållbar på sikt? Hur kan byar och utvecklingsgrupper stärka varandra genom att dela erfarenheter och kunskap ett aktivt nätverk i MittSkåne?

Projekt Tillgång till Tillgångarna vill stödja en lokal finansiell mobilisering i MittSkåne, utifrån det lokala engagemanget och utifrån olika lokalsamhällets förutsättningar, behov och resurser. Centrum för Publikt Entreprenörskap (CPE) är en ideell förening som i över 10 år tillsammans med lokalt engagemang och utvecklingsgrupper runt om i Skåne jobbat med lokala utveckling, folkbildning, mobilisering och olika kapacitetshöjande insatser.

Syftet är att stärka de lokala byalagen och utvecklingsgrupper att jobba med innovativ finansiering för lokala initiativ, projekt och verksamheter – som fastigheter, service, handel och delaktighet. Efter projektet ska man ha höjt sin kapacitet lokalt att utveckla sina byar och sin service vidare, att kunna verka mer inkluderande för de som vill engagera sig i sin bygd – ung eller gammal, eller utifrån sina egna förutsättningar. Alla behövs för att skapa hållbar förändring.

Metoden grundar sig även i en folkbildningen där vi delar och lär av varandra och av andra gräsrotsexempel runt om i MittSkåne, i Skåne och internationellt.

 

Dela: