Beviljade projekt

Paraplyprojekt för unga

Publicerades den 5 mars 2018

Projektnamn: Ung i MittSkåne

Projektägare: MittSkåne Utveckling

Beviljat stöd 400 000


Genom ett paraplyprojekt riktat till unga i MittSkåne (definition ”unga” är samma som MUCF, ålder 13-25) avser vi att öka delaktighet och engagemang i demokratiprocessen på landsbygden genom att stötta ungdomar i förverkligande av mindre projekt. Detta leder till en aktivare och attraktivare landsbygd.

Projekten ska vara av och för unga, med stöd av den ungdomscoach som anställs i projektet. Möjligheten med paraplyprojekt är att målgruppen snabbt och enkelt ska kunna söka medel för att kunna genomföra aktiviteter.


Paraplyprojekt med underliggande insatser/delaktiviteter blir sökbara för externa aktörer.

Leaderkontoret sköter redovisning och sammanställning av hela paraplyet.
Projektets syfte är att ungdomar på ett enkelt sätt och snabbt vis ska kunna söka stöd för insatser.


Stödbeloppet är max 10 000 kr och ska motfinansieras med 50% ideell/ privat insats.

Projektet godkändes vid LAG-mötet 12 januari 2018. Jordbruksverket fattar det formella beslutet.

Dela: