Beviljade projekt

Leader like hike

Publicerades den 9 juli 2019

Projektnamn: Leader like hike

Projektägare: MittSkåne Utveckling Ideell Förening

Beviljat stöd: 600 000 kr

Projektidé:

I det här projektet får lokala entreprenörer och föreningar hjälp med att skapa kontakter med varandra, både i MittSkåne och internationellt.
I ett samarbete med sex finska och ett annat svenskt leaderområde, Leader Sjuhärad anordnas gemensamma träffar i fyra olika leaderområden, där organisationer som huvudsakligen arbetar med vandringsleder eller utomhusområden bjuds in för inspiration, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Erfarenheterna från utflykter och möten med kollegor från andra länder tror vi kommer att ge nya idéer till utveckling av vårt områdes besöksnäring. Projektet faller väl in i Visit MittSkånes, områdets gemensamma turistorganisation, satsning på outdoor-turism, vilket gör att aktörerna i området redan börjat fundera kring leder och hur man tar tillvara möjligheterna. I de gemensamma seminarierna kan alla deltagare få mer information om vandringsleder och utomhusområden och hur man använder naturresurserna på ett hållbart sätt.

Projektet ska också jobba med marknadsföring och skapa kommunikationsplattformar mellan deltagarna.

Mål – kort sikt:

  • Minst ett nätverk har skapats mellan företagare och föreningar inom besöksnäringen kring lederna.
  • Fyra gemensamma projektträffar med workshops, studiebesök och föreläsningar.
  • Minst tre leder från MittSkåne ska ha varit aktiva i projektet

Mål –  lång sikt:

  • De lokala lederna har fått ökad kunskap som leder till kvalitetshöjning av lederna och därmed ökade möjligheter att ta emot fler besökare, både lokala och gästande.
  • Lederna har börjat samarbeta med entreprenörer i området för att paketering och gemensamma event. Detta görs i samverkan med Visit MittSkåne, som arbetar med aktörerna och den regionala Turismaktören, Tourism i Skåne.
  • Lokalbefolkningen och internationella turister hittar lätt och säkert till lokala leder och rekreationsområden.

 

 

 

Dela: