Beviljade projekt

Utveckling för framtiden

Publicerades den 4 januari 2019

Projektnamn: Utveckling för framtiden

Projektägare: Eslövs Skyttegille

Beviljat stöd: 192 120 kr

LAG beslutar att prioritera projektet då det har ett tydligt underifrån perspektiv och därigenom en sann leaderanda. Projektet bidrar till upplevelser i Mittskåne och stolthet i området. Samtidigt har projektet en tydlig bild att öka säkerheten och stärka miljöskyddsarbetet i föreningen.

Vidare främjar projektet samverkan mellan föreningar inom skytte och har en tydlig koppling mellan stad och land, då projektet bidrar till att få ut ungdomar i tätorter till aktiviteter på landsbygden. I projektet möts personer i olika åldrar kring ett intresse samt kan utbyta tankar och erfarenheter.

LAG anser att projektet passar in i den lokala utvecklingstrategin och bidrar till att uppfylla det övergripande målet om att främja mittskånskt identitetsskapande samt social och miljömässug hållbarhet. Slutligen bidrar projektet till leaderområdets vision att vara Skånes mest upplevelserika natur och matland år 2020.

LAG har valt landsbygdsfonden då projektet främjar fritidssysselsättning på landsbygden.

Hörby 180529

 

Dela: