Beviljade projekt

Ledutveckling med Mittskånes företag i fokus

Publicerades den 3 januari 2019

Projektnamn: Ledutveckling med Mittskånes företag i fokus

Projektägare: Hörby kommun (Visit Mittskåne) 

Beviljat stöd: 401 101 kr

Projektets syfte är att genom kartläggning och tester av befintliga leder, vandring/cykel/ridning och vatten, som finns i området, koppla dessa till företag och föreningar med fokus på främst besöksnäring men också hälsa och friluftsliv för boende. Att lyfta markägaperspektivet och samordna olika ledinitiativ är viktigt och LAG bedömer att projektet kommer ge en god grund för vidare framtagande av upplevelsepaket i MittSkåne.

LAG beslutar att prioritera projektet Led utveckling med MittSkåne i fokus. LAG anser att projektet passar bra in i strategins insatsområde 2: Landsbygdsutveckling med naturen som bas.

LAG har valt landsbygdsfonden då projektet ska skapa en bild över Mittskånes leder och de aktiva näringar på landsbygden som är kopplade till lederna.

Projektet ska ha fokus på den lokala besöksnäringen och stötta aktörerna i att utveckla sin verksamhet, vilket faller väl in i MittSkåne Utvecklings strategi.

 

Hörby 180529

 

Dela: