Beviljade projekt

Utökning av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum

Publicerades den 4 januari 2019

Projektnamn: Utökning av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum

Projektägare: Ringsjöortens Biodlarförening

Beviljat stöd: 198 850 kr

LAG beslutade att prioritera projektet då det bidrar till en hållbar och utökad lokal matproduktion samt underlättar diversifiering av produkter och tjänster inom sektorn. Samtidigt innehåller projektet och föreningens verksamhet en viktig utbildnings- och folkbildningsdel genom samarbete med studieförbund.

Projektet bedöms ha en god genomförandekapacitet och bidra till att uppnå det övergripande målet för insatsområdet – att kunna bibehålla och öka det öppna landskapet genom att stärka jord- och skogsbruket, livsmedels och matproduktionen och skapa arbetstillfällen med hållbarhet som utgångspunkt.

LAG har valt landsbygdsfonden då projektet bidrar till lokal matproduktion, ökat naturintresse och fritidsverksamhet på landsbygden.

Hörby 180821

 

Dela: