Beviljade projekt

Byutveckling via skateboard

Publicerades den 4 januari 2019

Projektnamn: Byutveckling via skateboard

Projektägare: Frisksportarklubben Tor

Beviljat stöd: 736 600 kr

LAG beslutade att prioritera projektet eftersom det skapar ett intresse för landsbygden och mindre tätorter hos invånare i städer. Projektet ökar Stehags attraktionskraft för framför allt barn och ungdomar, men även andra åldrar. Säsongen för skateboard kommer att förlängas och bli en åretruntaktivitet genom insatsen.

Projektet stärker också som Stehag som besöksmål och kopplar en typisk storstadsaktivitet till naturupplevelser och aktiviteter på landsbygden. Hållbarheten och långsiktigheten främjas eftersom projektet företräds av flera andra projekt och att stödmottagaren har ett brett utbud av aktiviteter.

LAG har valt regionalfonden då projektet stärker kopplingen mellan stad och land, samt stärker Stehags attraktionskraft för inflyttning.

 

 

Dela: