Beviljade projekt

MittSkånes Dryckesfestival

Publicerades den 9 juli 2019

Projektnamn: MittSkånes Dryckesfestival

Projektägare: MittSkåne Utveckling Ideell Förening

Beviljat stöd: 1 215 543 kr

Projektidé:

Vi vill skapa en festival som hyllar de skånska dryckerna med fokus på lärande, kunskapsdelning samt nätverkande. Drycken ska stå i fokus men självklart i kombination med lokal- och regionalmat. En festival som riktar sig både till en internationell och nationell målgrupp och som samlar branschen såväl som intresserade privatpersoner. Vi vill engagera och ta tillvara på kraften och mångfalden hos Mittskånes mat -och dryckesaktörer.

Under 2019 vill vi tillsammans med MittSkånes mat- och dryckesaktörer titta på hur en sådan här festival kan genomföras och vilket fokus som passar dessa aktörer bäst. Detta gör vi genom att genomföra en förberedande workshop, en inspirationsresa till Bornholm samt en pilotfestival där vi testar konceptet.

Efter detta en ny workshop tillsammans med aktörerna för att bolla för- och nackdelar och effekt av piloten.
Utöver detta vill vi även involvera unga genom ett volontärsprogram där de coachas i värdskap och bemötande för att kunna agera volontärer under festivalen och i sin tur får erfarenhet och intyg som kan öppna dörrar för dessa när de ska inträda på arbetsmarknaden.

Hela projektet ska även hållbarhetscertifieras i enlighet med miljö, sociala och ekonomiska hållbarhetsprinciper.

Mål:
Att under projekttiden ta fram ett koncept och testa idéen. Samarbete och dialog med lokala mat- och dryckesaktörer. För att nå detta målet kommer vi göra följande under projekttiden:
● Workshop med mat- och dryckesaktörerna
● Inspirationsresa till Bornholm med mat- och dryckesaktörerna
● Volontärsprogram för unga i MittSkåne
● Hållbarhetspolicy
● Hemsida och kommunikation där man kan läsa om projektet och aktörernas roll i projektet.
● Pilotfestival – två dagars festival tillsammans med mat- och dryckesaktörerna för att testa idén.
● Sammanställning samt utvärdering av av ovanstående.

Beslut:

LAG beslutar att bevilja projektet med motiveringen att det faller mycket väl in i MittSkåne Utvecklings strategi. Ett event med fokus på dryck och mat ligger helt rätt i tiden och projektet är väl förankrat hos den lokala näringen.

 

 

Dela: