Landsbygdsutveckling i Skånes mitt

"MittSkåne ska vara Skånes mest upplevelserika natur- och matland 2020"

MittSkåne Utveckling

MittSkåne Utveckling har ett bemannat verksamhetskontor i Hörby. Här erbjuder vi bland annat processtöd för att kvalitetssäkra projektplaner, göra utbetalningsansökningar och slutrapportera. Vi informerar också gärna om de möjligheter som finns inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter
Tillgång till Tillgångarna
Beviljade projekt
12 januari 2019
Tillgång till Tillgångarna
Utveckling för framtiden
Beviljade projekt
4 januari 2019
Utveckling för framtiden
Utökning av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum
Beviljade projekt
4 januari 2019
Utökning av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum
Byutveckling via skateboard
Beviljade projekt
4 januari 2019
Byutveckling via skateboard
Paraplyprojekt: Kreativa MittSkåne
Beviljade projekt
4 januari 2019
Paraplyprojekt: Kreativa MittSkåne
Ledutveckling med Mittskånes företag i fokus
Beviljade projekt
3 januari 2019
Ledutveckling med Mittskånes företag i fokus
Marknadsplats Önneköp
Beviljade projekt
3 januari 2019
Marknadsplats Önneköp
Fossilfritt i Mittskåne
Beviljade projekt
3 januari 2019
Fossilfritt i Mittskåne
Läs in fler