Beviljade projekt

Mötesplats Skarhults slott – ett fyrtorn i MittSkåne

Publicerades den 27 februari 2017

Syftet med projektet är att utveckla Skarhult till en reseanledning för Mittskåne. Här kan närboende känna stolthet och tillhörighet. Genom att lyfta och tillgängliggöra historiska miljöer och historiska händelser blir Skarhult ett nav för flera lokala aktörer. Ytterligare ett syfte är att visa att ekonomisk utveckling på landsbygden är möjlig.

De nya målen är en handlingsplan för det besökscentra som planeras stå klart 2020, nya lokaler, guidematerial samt föreläsningsserie.

LAG beslutar att prioritera projektet som passar bra in i strategins insatsområde 2, då det tillgängliggör ett av de för det MittSkånska landskapet så viktiga slotten. Projektet kan utgöra en magnet för att besöka MittSkåne och möjliggör även flera nya arbetstillfällen, företag och tjänster.

Dela: