Beviljade projekt

Ung samverkan och delaktighet

Publicerades den 21 oktober 2020

Projektnamn: Ung samverkan och delaktighet

Projektägare: LAG-ägt

Fons: ERUF – Europeiska regionala utvecklingsfonden

Beviljat 201021

 

Ett projekt riktat till ungdomar och ungdomsverksamhet med fokus på samverkan, delaktighet och kunskapsutbyte. Vi ser ett behov av utbyte över kommungränser, regiongränser och också transnationellt utbyte. MittSkåne ligger nära storstäder och det behövs också ett utbyte där landsbygden kan få vara normsättande och värdar för unga från storstäderna. Lokala arbetsgivare önskar dialog med unga, både som kompetensresurs inför framtida rekryteringar och som kundgrupp.

I projektet ska vi genom studiebesök, evenemang och nätverksträffar få unga att känna ökad delaktighet och ge kunskap om demokratiska processer.

Beslut från LAG:

LAG beslutade att prioritera projektet då det finns en efterfrågan från både de unga själva och de som arbetar med unga, om att samverka över gränser – kommunala, regionala, nationella såväl som stad/land. Man vill också stärka ungas intresse och kompetens kring demokratiska processer såväl som näringslivsfrågor.

Beviljat stödbelopp: 731 330

Fördelning av stödbelopp: projektstöd: 489 991 (67%)

Övrigt offentligt stöd från övriga offentliga aktörer: 241 339 (33%)

Dela: