Beviljade projekt

Paraplyprojekt för unga

Publicerades den 6 juni 2018

Projektnamn: Ung i MittSkåne Stad och Land

Projektägare: MittSkåne Utveckling

Beviljat stöd 400 000

Genom ett paraplyprojekt riktat till unga i MittSkåne (definition ”unga” är samma som MUCF, ålder 13-25) avser vi att öka delaktighet och engagemang i demokratiprocessen på landsbygden genom att stötta ungdomar i förverkligande av mindre projekt. Detta leder till en aktivare och attraktivare landsbygd.

Projekten ska vara av och för unga, med stöd av den ungdomscoach som anställs i projektet. Syftet med projektet är att ungdomar på ett smidigt och snabbt sätt ska kunna genomföra egna idéer. Paraply-formen är riktigt bra just för målgruppen unga, som av många olika skäl inte kan vänta lång tid på projektgenomförande. Av erfarenheter från förra perioden vet vi också att målgruppen sällan behöver större summor pengar för genomförande. Däremot vill man gärna få stöd med administration, förankring och uppföljning.
Syftet är också att väcka intresse och kunskap för möjligheter till påverkan och inflytande, demokratiarbete och lokalt ledd utveckling.
Ytterligare ett syfte är att öka kunskap och engagemang kring entreprenörskap och hitta nya metoder för unga på arbetsmarknaden.
Bakgrunden till projektet är att det händer mycket på landsbygden runt om i MittSkåne och många unga bär på idéer, är aktiva i föreningslivet (om än inte alltid i traditionella föreningar), arrangerar event, fixar mötesplatser och deltar i samhällsdebatten. På många vis utvecklar unga sin bygd, men det kan vara svårt att hitta medel och former att snabbt och enkelt utveckla, finansiera, hitta stöd och förankra projektidéer.

I fyra kommuner, Eslöv, Höör, Hörby och Sjöbo har man haft ett gemensamt ungdomsprojekt där man arbetet med att öka ungas påverkan, insyn och att hitta vägar mellan lokalpolitik och unga. I det projektet kom också upp önskemål om medel att genomföra egna idéer, vilket inte var möjligt inom ramen för den satsningen. I flera av kommunerna finns också satsningar på sommarlovsentreprenörer, vilket ursprungligen var ett Leaderprojekt under förra programperioden. Detta rullar nu på av egen kraft men vi avser att samverka och ha kunskapsutbyte med dessa.
Målgruppen unga lyfts fram i vår utvecklingsstrategi, men ordinarie sätt att söka och arbeta med projekt enligt Leadermetoden är för långsamt för stora delar av målgruppen. Ungas levnadsförhållande förändras fort utifrån studier, resor, korta arbeten osv och vägen mellan idé och genomförande behöver vara snabbare och enklare.
I utvecklingsstrategin för MittSkåne lyfter vi att integration och inkludering där växelbruk mellan tätort och land kan vara en del av utbytet mellan stad och land, vilket passar synnerligen väl in i projekt riktade mot unga.
Hela regionen har behov av nya metoder och arbetssätt för att öka tillväxt och sysselsättning, inte minst med integrations- och ungdomsperspektivet.

Paraplyprojekt med underliggande insatser/delaktiviteter blir sökbara för externa aktörer.

Leaderkontoret sköter redovisning och sammanställning av hela paraplyet.
Projektets syfte är att ungdomar på ett enkelt sätt och snabbt vis ska kunna söka stöd för insatser.

Stödbeloppet är max 10 000 kr och ska motfinansieras med 50% ideell/ privat insats.

Projektet godkändes vid LAG-mötet 12 februari 2018. Jordbruksverket fattar det formella beslutet.

 

Dela: