Beviljade projekt

Matlandet MittSkåne

Publicerades den 27 april 2017

Syftet med förstudien Matlandet MittSkåne är att undersöka om det finns underlag för att öka försäljning av lokalproducerad mat inom handel och service i MittSkåne. 

Målet är att göra en kartläggning över hur många aktörer det finns i MittSkåne som är intresserade av lokal försäljning och lokal produktion, några lokalt genomförda LEA samt en handlingsplan för ett större genomförandeprojekt.

LAG beslutar att prioritera projektet med motivering att projektet faller väl in i de prioriterade målen i insatsområdet. Projektet bidrar i hög grad till att skapa nätverk och uppmärksamma MittSkåne som en nod för matproduktion och lokal samverkan.

Projektet faller väl in under flera av målen i insatsområde 1, Öppna landskap i matlandet MittSkåne. Det övergripande målet är att kunna bibehålla och öka det öppna landskapet genom att stärka jord-och skogsbruket, livsmedels-och matproduktionen och skapa arbetstillfällen med hållbarhet som utgångspunkt.

På projektets facebooksida kan du följa vad som händer i förstudien

Dela: