LAG

Framstående lokala förmågor från ideell, privat och offentlig sektor har engagerats och bildar tillsammans en oslagbar grupp för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. LAG:s sammansättning innebär inte bara en oöverträfflig kompetensbank utan bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

LAG, den lokala aktionsgruppen, utgör styrelsen i föreningen MittSkåne Utveckling och består av 12 ordinarie ledamöter och 6 ersättare. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning. LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

 

Styrelsens medlemmar (LAG Local Action Group)

Olof Friberg
Ledamot från privata sektorn. Ordförande i LAG

Bostadsort: Köinge, Hörby
Yrke: Teknikagronom. Driver Solåkra Gård tillsammans med min fru där vi har Avelsbesättning av Svart Angus, biodling, växtodling och skogsbruk. Arbetar också som konsult på HIR Skåne med projektledning, undervisning samt rådgivning.
Jag är även sekreterare i LRF Hörby kommungrupp.
Jag bor på landsbygden och vill vara en del av utvecklingen för en levande landsbygd. Jag blir ofta imponerad när jag ser vilken kraft och idérikedom som finns här! Leadermetoden är en bra plattform att ta vara på, samt utveckla, dessa idéer.

Kjell Gabrielsson
Ersättare från privata sektorn

Bosatt: Hallaröd i Höörs kommun

Yrke: Driver jord- och skogsbruk och är även fårägare. Har arbetat i ledande befattning inom tillverkningsindustrin, skogs och träförädling. Organisationsutveckling med fokus på Lean och 5s. Har varit aktiv i ett flertal styrelser inom olika skogsföretag. Engagerad inom Hallaröds byaförening.

 

Pernilla Sjöberg
Ersättare från privata sektorn

 

 

 

Anna Palm
Ersättare ideella sektorn

Bosatt i Höör.

Ur ideell synpunkt är jag medlem i föreningarna Bosjöklosters vänner och Skånska armborstgillet. Jag tycker några av Leaders starka sidor är att det utgör en bra part för att få fart på aktiviteter på landsbygden, många har ju idéer och med Leader kan dessa kanaliseras. Samarbetstanken är också positiv, att man år ihop om en sak och skapar verkstad. Leader är också ett kvitto på att staten vill satsa på landsbygden. Jag brinner lite särskilt för lantbruket och besöksnäringen på landsbygden, gärna i kombination.

Erik Stjerndahl
Ledamot från privata sektorn

Bostadsort: Stanstorp Stenskogen Höör

Verksamhetsort: Hela Skåne. Huvudkontor Borgeby och Helgegården Kristianstad

Sektor: Rådgivning lantbrukare/trädgårdsodlare. Mässa Borgeby Fältdagar

Yrkeserfarenhet: Lärare lantbruksskola, rådgivare växtodling, chef konsultgrupp

Ideella uppdrag: Vägförening, fastighetsförening, styrelse Rotary, bankstyrelse,

Brinner för: Utveckla verksamhet- anställa – få folk att växa. Utemiljön -skog och lantbruk

Bästa med Leader: Att kunna få igång verksamhet som utvecklar bygden.

 

Peter Wollin
Ledamot från offentliga sektorn

Bosatt: Höör

Yrke: Näringslivschef Höörs kommun. Min grundutbildning från Lunds Universitet har tonvikt på statskunskap och nationalekonomi. Jag har arbetat med kommunalt utvecklings- och planeringsarbete i snart 30 år och brinner för frågor som skapar ett bättre lokalsamhälle.

Jag har bra kontakt med EU-kontoret i Hässleholm och av de olika fonderna har jag främst erfarenhet av socialfonden. Var projektägare för Destination MittSkåne i förra perioden. Från föreningslivet har jag erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsförening, Friskis&Svettis Höör/Hörby och Edens Friskola. Det jag tilltalas av Leadermetoden är underifrånperspektivet och vilka möjligheter det finns att skapa något positivt på landsbygden. Mötet mellan det privata, det ideella och offentliga ger i sig spännande möjligheter. Att skapa vettiga förutsättningar för att bo och verka på landsbygden är det jag brinner mest för.

 

 

Henrik Wöhlecke
Ledamot från ideella sektorn

Redovisningskonsult LRF. Jord- och skogsbrukare. Genom dessa verksamheter har jag varit i kontakt med alla tre fonderna. Styrelseledamot VA-syd.

Som boende på landsbygden så brinner jag naturligtvis för det som rör den och som kan bidra till att utveckla en levande landsbygd och naturligtvis för demokratifrågor. Genom Leadermetoden kan man ta vara på och utveckla den kraft som finns inte minst på landsbygden.

Cherie Palmzon
Ledamot från ideella sektorn Vice ordförande

Marknadsassistent. Arbetat inom besöksnäring och event. Volontärsarbete

Eva von Wachenfelt
Ledamot från ideella sektorn

Yrke: Agronom
Kunskap om olika Eu fonder: Under min tid som prefekt har institutionen haft EU projekt samt sökt forskningsmedel ur olika EU fonder, oftast tillsammans med andra Europeiska universitet.
Ideella föreningar: Är revisor i två ideella föreningar och styrelsemedlem i en förening.
Varför tackat ja till LAG: För att ett stabilt, säkert och hållbart samhälle behövs landsbygden och människor verksamma inom olika näringsgrenar.
Urbaniseringen har pågått och pågår fortfarande i alldeles för stor omfattning.
Genom bra infrastruktur och arbetsmöjligheter kan detta reduceras.

Lisbeth Andersson
Ledamot från privata sektorn

Bor på Sunnantorps Gård i Stehag och har varit ekologisk lantbrukare i 40 år.
Har i många år varit engagerad i intresseföreningen Ekologiska Lantbrukare. Är styrelse ledamot i Sparbanksstiftelsen Finn.
Jag har ett brinnande intresse för att utveckla landsbygden och verka för affärsutveckling mellan stora och små aktörer i bygden. Där ser jag Leader medel som ett utmärkt sätt att bidra och överbrygga de hinder som finns. Samtidigt ge ekonomisk stimulans och uppmuntran till alla de kreativa förmågor vi har på landsbygden som utgör kittet i samhällssystemet

Annette Härstedt
Ledamot från ideella sektorn.

Bostadsort: Höör

Jobbar som intern chef i Sparbanken Skåne som ägs av tre stiftelser med uppdrag att ge tillbaka delar av vinsten till samhället och bidra till att skapa framtidstro där kunderna bor – att förverkliga idéer och hjälpa människor att växa.
Dessa tankar går igen hos Leader och jag vill vara med att ta tillvara och förverkliga de fantastiska idéer som finns bland eldsjälarna på landsbygden.
Att utveckla och stimulera till samverkan mellan människor – en samverkan som stärker och får människor att växa.
Att få följa med på resan och se vad ett bidrag kan leda till – från idé till färdigt koncept.

Magnus Månsson
Ersättare offentlig sektor
Catharina Malmborg
Ledamot från offentliga sektorn

Kommunalråd Eslövs kommun. Jur Kand som arbetat på CSN. Lång och bred erfarenhet av offentlig verksamhet

Anders Hansson
Ledamot från offentliga sektorn

Kommunalråd Hörby kommun.

Madeleine Peyron
Ersättare offentliga sektorn

Kommundirektör Hörby kommun

Isa Löfvendahl
Ersättare från ideell sektor

Eslövs kommun.

Småskalig grisbonde och håller också utbildningar i detsamma. Arbetar som beteendevetare/organisationskonsult inom företagshälsovård till vardags. Har stort intresse av hållbar landsbygdsutveckling och ser styrelsearbete i Leader som en möjlighet att påverka.

Jonas Wilson
Ledamot från ideella sektorn

Bor i:  Askeröd i Hörby kommun.

Jonas är aktiv i byföreningen där han under ett par år var ordförande och i Askeröds IF, där han både är spelare och ungdomsledare. Har genomfört projektet Verkstad i byn där byföreningen och AIF tillsammans renoverar ett hus för att skapa en mötesplats med fokus på olika former av kreativitet. Jonas var 2016 med om att starta Holma Folkhögskola i Höör, där han nu jobbar som biträdande rektor. Han har ett stort intresse för att utveckla samhällen i en hållbar riktning med naturen och gemenskapen som bas.

Lars-Olof Andersson
Ledamot från offentlig sektor

Höörs kommun.

Ledamot i kommunstyrelsen, skogsägare och förvaltning av skog, allt från planering, plantering till avverkning. Skogen och naturen är ett stort intresse, från att se skogen som produktions källa av råvara till att vandra, jaga eller bara vara i. Landsbygdsutveckling är ett område som ligger mig nära. Att under Leaders paraply ge möjlighet till föreningar och andra organisationer kunna få möjlighet att prova sin idé om den bär och förhoppningsvis bli varaktig är något som inspirerar och är en drivkraft.

Dela: