Beviljade projekt

Skånska lanthandlare – tillsammans för framtidens lokala service

Publicerades den 7 juli 2021

Skånska lanthandlare – tillsammans för framtidens lokala service

Projektägare Coompanion Skåne

Samarbetsprojekt med Lundaland

Beviljat 210707

 

Målet är att skapa en gemensam kooperativ organisation för skånska lanthandlare. Syftet är att mobilisera och etablera kontakt och samarbete mellan små aktörer, kompetenshöja och bygga kapacitet och i förlängningen skapa livskraftiga lanthandlare runt om i Skåne och främja lokal produktion och service, mötesplatser samt bidra till en levande landsbygd. Skapa lokal hållbarhet och resiliens både ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt och rusta inför framtida utmaningar avseende klimatförändringar, välfärdsutmaningar och ekonomiska fluktuationer. Involvera lokalsamhället. Hur anpassa organisationen så att den passar till många lanthandlares behov och önskemål? Många lokala lanthandlare lägger ner på grund av för dålig lönsamhet och för stor konkurrens av stormarknaderna och monopolisering av distributionskedjor och nu också av e-handeln med hemkörning av varor.

Beslut från LAG:

Projektet främjar entreprenörskap och nyföretagande, stärker landsbygdens konkurrenskraft och möjligheten att bo och verka på landsbygden. Idén har ett tydligt underifrånperspektiv och gynnar en livskraftig landsbygd. Projektidén är perfekt i enlighet med vår strategi och att belysa utmaningarna för service på landsbygden är helt rätt i tiden.

Beviljat stödbelopp: (MittSkånes del) 791 451

Fördelning av stödbelopp: Projektstöd 530 272

Övrigt offentligt stöd från LAG: 261 179

 

 

Dela: