Beviljade projekt

Rörelser och relation för ALLA

Publicerades den 15 mars 2021

Rörelser och relation för ALLA

Projektägare Önneköp IF

Landsbygdsfonden

 

Visionen ”Mitt andra hem” förvandlar Björkvallen från en traditionsenlig idrottsplats till modern mötesplats för rörelse och relationer. Det byggs ett utegym som är en ny banbrytande modell, anpassningsbar för alla kroppstyper och ambitionsnivåer – ”som inne fast ute”. Allt är höjdmässigt anpassat för rullstolsburna. Projektet omfattar även utrustning för en social samlingsplats (bord, stolar, grill mm) där du kan lära känna nya bekantskap djupare, samt en multiarena som på ett bräde tar 7-8 nya idrotter till Önneköp. För åretrunt-användning och trygghet blir hela området utrustad med LED-armaturer. Tillsammans med övriga och tillkommande faciliteter på platsen skapas ett sammanhängande upplyst aktivitetsområde som också är en naturlig start/avslutningsplats för löparspår i skogen. Även om du inte fastnar för för utegymmet eller multiarenan upptäcker du kanske en annan rörelseform på området.

 

Beslut från LAG:

Projektet är mycket väl förankrat både ur landsbygdsperspektiv och underifrånperspektiv. Föreningens livaktighet, vilja och kraft att förbättra situationen för bygden genom aktivitet, samvaro och social inkludering faller mycket väl in i MittSkånes utvecklingsstrategi. Dessutom visar föreningen en stark entreprenöriell anda och generationsöverskridande verksamhet.

Beviljat stödbelopp: 1 693 275

Projektstöd: 993 275

ÖOS SISU: 700 000

 

 

Dela: