Beviljade projekt

Paraplyprojekt: Kreativa MittSkåne

Publicerades den 4 januari 2019

Projektnamn: Kreativa Mittskåne

Projektägare: Mittskåne Utveckling Ideell Förening

Beviljat stöd: 400 000 kr

Projektets syfte är att uppmuntra verksamhetsområdets aktörer att testa nya sätt att arbeta för att skapa en attraktivare landsbygd. Paraplyprojekt var under förra programperioden en framgångsrik modell för att testa en ide eller göra en mindre, snabb insats där stora projekt innebär en alltför tung administrativ börda för att det ska fungera.

LAG menar att Kreativa MittSkåne ökar möjligheterna för nya aktörer att lära känna Leadermetoden och att de små insatserna också kan bidra till bättre underbyggda ansökningar och hållbarhet efter projekttiden i kommande projekt.

LAG beslutar att prioritera projektet Kreativa MittSkåne. LAG anser att projektet passar bra in i strategins insatsområde 3: Konkurrenskraft, samverkan och stolthet.

LAG har valt landsbygdsfonden då projektet skapar förutsättningar för mindre förstudier i hela leaderområdet, som till stor del består av landsbygd.

Hörby 180529

 

Dela: