Beviljade projekt

MittSkåne redo för cykling

Publicerades den 13 december 2022

Landsbygdsfonden

Projektägare: MittSkåne Utveckling

Beviljat belopp: 1 544 557 

Beviljades av LAG 220524, fastställt av JV 22-12-13

Syftet med projektet är att ta tillvara den storstadsnära landsbygden i MittSkåne, som lämpar sig väl för outdoor genom att facilitera för bl.a. cyklister och på så sätt öppna upp för diversifiering hos företag och föreningar i området.
Målet med projektet är att ha genomfört ett antal utbildningar och utvecklingsplaner, att ta fram minst 3 utvecklingsplaner för strategiska platser och noder, ta fram ”Bike Points” och genomföra event.
Projektet tar bygger på tidigare projekt riktade mot företag och deras möjligheter att utveckla sin verksamhet genom att ta tillvara det stora intresset för Outdoor i allmänhet och cykling/leder i synnerhet.

 

Dela: