Beviljade projekt

Marknadsplats Önneköp

Publicerades den 3 januari 2019

Projektnamn: Marknadsplatsen Önneköp

Projektägare: Önneköps Byaförening

Beviljat stöd: 425 247 kr

LAG beslutar att prioritera projektet då det har ett tydligt underifrånperspektiv samt främjar en levande och attraktiv landsbygd i området. LAG bedömer att det har en god genomförandekapacitet då det finns ett driv i projektet som krävs för att det ska bli framgångsrikt.

Projektets syfte är att skapa medvetenhet kring betydelsen av mötesplatser och bevarad service på landsbygden. Genom att involvera ortsbefolkningen i den lokala utvecklingen främjas social och demokratisk inkludering samt landsbygdens konkurrenskraft.

På så vis passar projektet väl in i insatsområdet, som på ett sektorsövergripande, socialt inkluderande, innovativt och hållbart sätt ska skapa arbetstillfällen och stolthet i området.

LAG har valt landsbygdsfonden då projektet ska undersöka förutsättningarna för en bevarad mötesplats och service på landsbygden.

Hörby 180529

 

Dela: