Föreningen

 

MittSkåne Utveckling arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer.

Verksamheten bedrivs av den självständiga, ideella föreningen MittSkåne Utveckling. Föreningen är öppen för medlemskap för juridiska personer och näringsidkare verksamma i området. LAG utgör föreningens styrelse, föreslås av valberedningen och tillsätts av stämman.

Föreningens ändamål är att med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för MittSkåne Utvecklings verksamhetsområde.

MittSkåne Utveckling har ett leaderkontor som är bemannat flera dagar i veckan och bland annat erbjuder processtöd för att kvalitetssäkra projektplaner, göra utbetalningsansökningar och slutrapportera. Vi informerar också gärna om de möjligheter som finns inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Varför MittSkåne?

”Ur ett landskapsperspektiv besitter MittSkåne många ”Skånetypiska” styrkor som god åkermark och gynnsamt odlingsklimat. Detta ger förutsättningar för en stark matkultur, samt produktion av kött och spannmål. Samtidigt är den norra och östra delen av MittSkåne också ett småbrutet kulturlandskap med unika, artrika betesmarker och vidsträckta arealer av sammanhängande ädellövskog. Ringsjön är det sammanfogande navet för MittSkånes tre kommuner, och runt denna finns möjligheter till övernattning och matupplevelser.”

 

Utdrag ur strategin 2014-2020

Dela: