Beviljade projekt

Växa med Hästkraft

Publicerades den 9 juli 2019

Projektnamn: Växa med Hästkraft

Projektägare: Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek För.

Beviljat stöd: 1 977 902 kr

Projektidé:

Inom daglig verksamhet, som beviljas personer med olika funktionshinder, fysiska eller psykiska, är det ofta stillasittande inomhusaktiviteter på ganska trånga ytor och eftersom brukarna oftast inte har möjlighet att ta sig ut i naturen på egen hand lever de ett liv med alldeles för lite frisk luft och fysisk aktivitet.
Vi ser stor kompetens hos brukarna och tror att samvaro med djur i naturen kan locka fram detta. När man får ta ansvar, arbetar och umgås med djur växer man som människa och vår vision är att brukarna ska känna stolthet över sitt arbete.

Många fysiskt och psykiskt handikappade har svårt att tyda varandras signaler, man går gärna in i sig själv och ser först de egna behoven vilket kan skapa konflikter. När man umgås med djur, framför allt hästar, lär man sig läsa deras kroppsspråk och beteende vilket är utmärkt träning för att tyda andra människors behov och känsloyttringar och på så sätt växer man som människa
Det finns idag en mängd forskning som pekar på att umgänge med djur och vistelse i naturen skapar en positiv och lugnande effekt, både för kropp och själ.

På Fulltofta Naturcentrum finns plats och möjlighet att driva verksamhet som mynnar ut i Arbetsintegrerade socialt företag, där deltagarna har ett tydligt mandat att styra sin verksamhet. Syftet är att få brukarna känna sig delaktiga i ett riktigt arbete där det kommer att finnas arbetsuppgifter till alla utifrån var och ens förmåga.
Genom att först planera och bygga upp verksamheten tränar de sig i att tänka i servicetermer och ser bortom sig själv och de egna behoven. Genom att utbilda sig själva och hästarna kommer man att träna balans och motorik, känna stolthet över nya kunskaper och får på ett naturligt sätt använda sin fysik med meningsfulla aktiviteter.

Umgänget med djur startar bra processer som kan lindra oro och fysiskt arbete skapar naturlig trötthet vilket på sikt kan minska behovet av medicinering, vilket vi vet fungerar genom tidigare verksamhet i kommunal regi.

Projektet ska hitta uppgifter som efterfrågas av Stiftelsen skånska landskap, exempelvis har man i en förstudie pekat ut hästvård, turridning, enklare skogsarbete och markunderhåll, odling och visst underhåll på byggnaderna.

Projektet ska också få brukare, deras assistenter och anhöriga att upptäcka naturen och möjligheterna runt Fulltofta. Man kommer under projektets gång knyta till sig lokala företagare för att skapa turridningspaket och service kring dessa.

Projektet ska utreda de ekonomiska förutsättningarna för ASF och bygga en stabil grund.

 

Mål – kort sikt:

Marknadsplan för ASF – antal platser och prissättning till dessa.
Det ska finnas en fungerade verksamhet som kan bära sina egna kostnader.
Stötta befintlig turridning
Enkla skogsröjning/ timmerkörning med häst
Bygga upp och underhålla en köksträdgård som server café på området
Enklare underhåll omgivande landskap och byggnader

Mål –  lång sikt:

En meningsfull sysselsättning där deltagarna är stolta över sin arbetsinsats. Bättre fysisk och psykisk hälsa. Man integreras med besökare och ordinarie personal på ett naturlig sätt, vilket ger positiva hälsoeffekter, psykiskt och fysiskt. Människor som får utvecklas i egen takt växer och tar eget ansvar. Arbete som ger tydliga resultat, som odling, underhåll och service.
Människor med olika bakgrunder och förutsättningar möts och arbetar tillsammans vilket skapar förståelse, social kompetens och nya verktyg.Flera ASF startas med Växa med hästkraft som modell.

Beslut:

LAG beslutar att bevilja projektet med motiveringen att det faller mycket väl in i MittSkåne Utvecklings strategi. Att göra naturen tillgänglig för flera och att hitta arbetsmöjligheter för människor utifrån deras egna förmåga.

 

Dela: