Testa er projektidé

 

Det finns ingen stöpt form för vilka idéer som kan bli ett leaderprojekt. För att lättare göra en första bedömning kan ni innan leaderkontoret kontaktas fundera och besvara följande åtta frågor:

 • Vad vill ni göra? Berätta kort om er projektidé. Präglas den av nytänkande och innovation, och i så fall på vilket sätt?
 • Vem står bakom projektet? Har ni samarbetspartners och kapacitet för att kunna genomföra projektet?
 • Varför vill ni genomföra projektidén?
 • Hur har ni tänkt gå tillväga? Vad planerar ni för aktiviteter i projektet?
 • Vilka vinner på att projektet genomförs?
 • Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet (startdatum/slutdatum)?
 • Är projektet hållbart? Finns ett bestående värde kvar efter projekttidens slut?
 • Stämmer er idé överens med vår lokala utvecklingsstrategi?

De kortfattade svaren (max 2 sidor) mejlas till verksamhetsledare Ann-Charlotte Thörnblad, som sedan tar kontakt med er.

Länk till den lokala utvecklingsstrategin: Strategi LLU MittSkåne

Det kan också vara en god idé att fundera lite närmare över på vilket sätt projektidén passar in i MittSkåne Utvecklings strategi. Om ni går vidare med er ansökan kommer denna matchning mot strategin att fördjupas ytterligare, men det viktigt att på ett tidigt stadium också ha funderat över på vilket sätt nyttan av projektet tillfaller en bredare allmänhet, hur projektet stämmer in på de horisontella målen, samt vilket insatsområde som skulle kunna vara aktuellt för projektet.

Kompletterande lokala frågor till 8F

Lokala frågor

 • På vilket sätt tillfaller projektets nytta flera personer eller aktörer?
 • Har projektet likviditet för att klara verksamheten innan utbetalning av projektmedel görs?
 • På vilket sätt bidrar projektet till att stärka ungas situation på landsbygden?
 • På vilket sätt bidrar projektet till ökad jämställdhet?
 • På vilket sätt bidrar projektet till ökad hållbarhet?
 • På vilket sätt är projektet jobbskapande, och hur många jobb förväntas projektet skapa?

Vilket insatsområde anser ni att projektet i främst bidrar till?

 • Öppna landskap i matlandet MittSkåne
 • Landsbygdsutveckling med naturen som bas
 • Konkurrenskraft, samverkan och stolthet
Dela: