Nyheter

Lanthandlarna – en viktig del av landsbygderna

Publicerades den 23 oktober 2023

”I kristider behöver vi varandra”

”Det finns många lanthandlare som lägger ovärderligt mycket tid och kraft på att ge service till sitt närområde, men som ändå kämpar för att gå runt. Under pandemin upplevde många att försäljningen gick bättre, men sedan kom inflationen och ökade elpriser som drabbade verksamheterna hårt”, menar Elin Dagerbo, VD på Coompanion Skåne.

I kristider behöver vi varandra. För att stärka lanthandlarna startade projektet Skånska Lanthandlare, som jobbar för att höja lanthandelns status och mobilisera kraft och stöd för att bibehålla den lokala servicen på landsbygderna.

– Genom att samla små lanthandlare i ett nätverk kan vi stärka dem och gemensamt lyfta utmaningar, se möjligheter och bidra till en levande landsbygd, säger Elin Dagerbo.

Många lanthandlare har behov av att vara en del av något större. Det finns ett stort värde i att kunna dela kunskap och erfarenheter med varandra, och titta på olika former för samverkan.

– Tack vare projektet har lanthandlarna också kunnat tala med en starkare röst gentemot myndigheter som Tillväxtverket och Region Skåne, vilket har givit resultat, fortsätter Elin Dagerbro.

I projektet undersöker man gemensamma utmaningar, men även unika lokala behov. Det ger också möjlighet att ta större grepp kring utvecklad samverkan mellan handlare och exempelvis odlare, producenter och gårdsbutiker.
För att nå ut till och uppmuntra fler handlare på lansbyggden att söka medel samverkar Skånska Lanthandlare med Region Skåne.

– Dagligvarubutiker på landsbygden har drabbats särskilt hårt under senaste årens kriser. Region Skåne har därför arbetat med att kunna erbjuda fler dagligvarubutiker ekonomiskt stöd för kommersiell service, säger Maria Tuszynski, Näringslivsutvecklare på Enheten för Innovation och entreprenörskap på Region Skåne.


Skånska Lanthandlare drivs av Coompanion kooperativ utveckling Skåne, i samverkan med Leader Lundaland och MittSkåne Utveckling, med finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Läs mer på https://coompanion.se/skane/skanska-lanthandlare/

Denna artikel är en del i Landsbygdsnätverkets kampanj #Goda nyheter

 

Dela: