Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Mötesplats Skarhults slott – ett fyrtorn i MittSkåne

Publicerades 27 februari 2017

Syftet med projektet är att utveckla Skarhult till en reseanledning för Mittskåne. Här kan närboende känna stolthet och tillhörighet. Genom att lyfta och tillgängliggöra historiska miljöer och historiska händelser blir Skarhu...

Ludvigsborgshallen – En allaktivitetshall för alla

Publicerades 26 februari 2017

Projektet Ludvigsborgshallen  - en allaktivitetshall för alla, är en förstudie för att utreda förutsättningarna  för ett lyckosamt och konstruktivt genomförandeprojekt av en Allhall. Syftet är att ta fram en konceptutveckl...

MittSkåne Utveckling söker handläggare!

Publicerades 20 februari 2017

MittSkåne Utveckling söker handläggare/ administratör. Lokalt ledd utveckling genom LEADERmetoden är ett projektstöd med finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och offentlig medfinansiering. Fören...