Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Tillgång till Tillgångarna

Publicerades 12 januari 2019

Projektnamn: Tillgång till Tillgångarna Projektägare: Centrum för Publikt Entreprenörskap Beviljat stöd: 662 061 kr Tillgång till Tillgångarna - Ett projekt om resurser och innovativa finansieringslösningar på landsbygden....

Utveckling för framtiden

Publicerades 4 januari 2019

Projektnamn: Utveckling för framtiden Projektägare: Eslövs Skyttegille Beviljat stöd: 192 120 kr LAG beslutar att prioritera projektet då det har ett tydligt underifrån perspektiv och därigenom en sann leaderanda. Pr...

Utökning av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum

Publicerades 4 januari 2019

Projektnamn: Utökning av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum Projektägare: Ringsjöortens Biodlarförening Beviljat stöd: 198 850 kr LAG beslutade att prioritera projektet då det bidrar till en hållbar och utökad lokal ...

Byutveckling via skateboard

Publicerades 4 januari 2019

Projektnamn: Byutveckling via skateboard Projektägare: Frisksportarklubben Tor Beviljat stöd: 736 600 kr LAG beslutade att prioritera projektet eftersom det skapar ett intresse för landsbygden och mindre tätorter hos...

Paraplyprojekt: Kreativa MittSkåne

Publicerades 4 januari 2019

Projektnamn: Kreativa Mittskåne Projektägare: Mittskåne Utveckling Ideell Förening Beviljat stöd: 400 000 kr Projektets syfte är att uppmuntra verksamhetsområdets aktörer att testa nya sätt att arbeta för att skapa...

Ledutveckling med Mittskånes företag i fokus

Publicerades 3 januari 2019

Projektnamn: Ledutveckling med Mittskånes företag i fokus Projektägare: Hörby kommun (Visit Mittskåne)  Beviljat stöd: 401 101 kr Projektets syfte är att genom kartläggning och tester av befintliga leder, vandring/c...

Läs in fler