Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Skånska lanthandlare – tillsammans för framtidens lokala service

Publicerades 7 juli 2021

Skånska lanthandlare – tillsammans för framtidens lokala service Projektägare Coompanion Skåne Samarbetsprojekt med Lundaland Beviljat 210707   Målet är att skapa en gemensam kooperativ organisation för skånska l...

Rörelser och relation för ALLA

Publicerades 15 mars 2021

Rörelser och relation för ALLA Projektägare Önneköp IF Landsbygdsfonden   Visionen ”Mitt andra hem” förvandlar Björkvallen från en traditionsenlig idrottsplats till modern mötesplats för rörelse och relationer. De...

Ung samverkan och delaktighet

Publicerades 21 oktober 2020

Projektnamn: Ung samverkan och delaktighet Projektägare: LAG-ägt Fons: ERUF - Europeiska regionala utvecklingsfonden Beviljat 201021   Ett projekt riktat till ungdomar och ungdomsverksamhet med fokus på samverkan,...

Ombyggnad värmeanläggning/hygienutrymme Önneköp IF

Publicerades 18 mars 2020

Projektnamn: Ombyggnad värmeanläggning/hygienutrymme Önneköp IF Projektägare Önneköp IF Landsbygdsfonden   Ny miljövänlig värmeanläggning som säkerställer varmt vatten till duschar. Genom till/ombyggnaden får vi et...

Ledutveckling med MittSkånes företag i fokus

Publicerades 4 december 2019

Projektnamn: Ledutveckling med MittSkånes företag i fokus Projektägare: Visit MittSkåne Fond: Landsbygdsfonden Beviljat stödbelopp:1 841 933 kronor Beviljat 191204   Projektidé Projektet avser att profilera oc...