Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Matlandet MittSkåne

Publicerades 27 april 2017

Syftet med förstudien Matlandet MittSkåne är att undersöka om det finns underlag för att öka försäljning av lokalproducerad mat inom handel och service i MittSkåne.  Målet är att göra en kartläggning över hur många aktörer...