LAG

Framstående lokala förmågor från ideell, privat och offentlig sektor har engagerats och bildar tillsammans en oslagbar grupp för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. LAG:s sammansättning innebär inte bara en oöverträfflig kompetensbank utan bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

LAG, den lokala aktionsgruppen, utgör styrelsen i föreningen MittSkåne Utveckling och består av 12 ordinarie ledamöter och 6 ersättare. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning. LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

 

Styrelsens medlemmar (LAG Local Action Group)

Ingela Brickling
Ledamot från ideella sektorn, ordförande i föreningen

Bosatt: Svensköp i Hörby kommun
Yrke: Diplomerad fotvårdsspecialist, administratör på MittSkåne Utveckling, lantbrukare, redovisningskonsult
Fondkompetens: Landsbygdsfonden, regionalfonden, socialfonden
Ideella uppdrag: Svensköps företagarförening

Brinner för MittSkånes utveckling och tror på leadermetoden som en effektiv metod att utveckla landsbygden. Jag har haft glädjen att följa många bra projekt under förra programperioden och vet att vi har en bra bas att bygga vidare på under den kommande perioden. Heja MittSkåne!

 

Kjell Gabrielsson
Ledamot från privata sektorn

Bosatt: Hallaröd i Höörs kommun

Yrke: Driver jord- och skogsbruk och är även fårägare. Har arbetat i ledande befattning inom tillverkningsindustrin, skogs och träförädling. Organisationsutveckling med fokus på Lean och 5s. Har varit aktiv i ett flertal styrelser inom olika skogsföretag. Engagerad inom Hallaröds byaförening.

 

Karin Kroon Gunnarsson
Ersättare från offentliga sektorn

Bosatt i Löddeköpinge.

Yrke: Innan jag började arbeta som näringslivschef i Hörby arbetade jag många år i Helsingborgs stad. Jag har haft olika tjänster, jobbat som projektledare, chef för både flyktingmottagning och ett matchningsteam, varit näringslivssamordnare och EU-samordnare och slutligen näringslivsutvecklare och samordnare för Skåne- nordvästsamarbetet inom näringsliv och turism, nuvarande Familjen Helsingborg. Jag har erfarenheter från socialfond och regionalfond och bl. a varit biträdande projektledare i ett stort socialfondsprojekt. Är förnärvarande styrelseledamot i Nyföretagarcentrum Öresund, avslutar ett styrelseuppdrag i Coompanion under våren. Var under många år vice ordförande i den ekonomiska förening som drev mina söners skola. Jag brinner för Leader pga underfrånperspektivet och framförallt de möten som genereras mellan tre sektorer som många gånger lever sina egna liv utan mycket kontakt. Uppskattar också möjligheten att testa idéer, göra piloter och ha en plattform för utveckling som vi tillsammans äger.

 

 

Birger Larsson
Ledamot från offentliga sektorn

Bostadsort: Hörby

Yrke: Har under många år arbetat som konsult inom Management och rekrytering. Dessförinnan har jag arbetat inom Livsmedelsbranschen, bl.a. har jag haft förtroendet att vara VD i två företag. Under några år under 1980 talet var jag VD för den kooperativa banken i Zambia. Under många år har jag suttit i olika nämnder i Hörby kommun. Just nu är jag aktiv inom kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

Det är viktigt att vi kan utveckla Mellanskåne genom Leader. Jag har arbetat med Landsbygdsutveckling i Södra Afrika och det är lika viktigt där som här. Leaders hjälp till de som vill starta olika former av aktiviterer är viktig för en bygds utveckling.

 

 

Malin Olsson
Ledamot från privata sektorn

Bosatt: Stehag

Yrke: Driver livsmedelsaffär på landet och är utbildad kock.

Jag har ideella uppdrag i byaföreningen och lokala fotbollsföreningen. Jag brinner för samverkan på lokal nivå så människor möts, utvecklas och verkställer idéer.

 

 

 

Anna Palm
Ledamot från offentliga sektorn

Bosatt i Höör.

Yrke: Kommunalråd i Höörs kommun.

Ur ideell synpunkt är jag medlem i föreningarna Bosjöklosters vänner och Skånska armborstgillet. Jag tycker några av Leaders starka sidor är att det utgör en bra part för att få fart på aktiviteter på landsbygden, många har ju idéer och med Leader kan dessa kanaliseras. Samarbetstanken är också positiv, att man år ihop om en sak och skapar verkstad. Leader är också ett kvitto på att staten vill satsa på landsbygden. Jag brinner lite särskilt för lantbruket och besöksnäringen på landsbygden, gärna i kombination.

Erik Stjerndahl
Ersättare från privata sektorn

Bostadsort: Stanstorp Stenskogen Höör

Verksamhetsort: Hela Skåne. Huvudkontor Borgeby och Helgegården Kristianstad

Sektor: Rådgivning lantbrukare/trädgårdsodlare. Mässa Borgeby Fältdagar

Yrkeserfarenhet: Lärare lantbruksskola, rådgivare växtodling, chef konsultgrupp

Ideella uppdrag: Vägförening, fastighetsförening, styrelse Rotary, bankstyrelse,

Brinner för: Utveckla verksamhet- anställa – få folk att växa. Utemiljön -skog och lantbruk

Bästa med Leader: Att kunna få igång verksamhet som utvecklar bygden.

 

Peter Wollin
Ledamot från offentliga sektorn

Bosatt: Höör

Yrke: Näringslivschef Höörs kommun. Min grundutbildning från Lunds Universitet har tonvikt på statskunskap och nationalekonomi. Jag har arbetat med kommunalt utvecklings- och planeringsarbete i snart 30 år och brinner för frågor som skapar ett bättre lokalsamhälle.

Jag har bra kontakt med EU-kontoret i Hässleholm och av de olika fonderna har jag främst erfarenhet av socialfonden. Var projektägare för Destination MittSkåne i förra perioden. Från föreningslivet har jag erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsförening, Friskis&Svettis Höör/Hörby och Edens Friskola. Det jag tilltalas av Leadermetoden är underifrånperspektivet och vilka möjligheter det finns att skapa något positivt på landsbygden. Mötet mellan det privata, det ideella och offentliga ger i sig spännande möjligheter. Att skapa vettiga förutsättningar för att bo och verka på landsbygden är det jag brinner mest för.

 

 

Henrik Wöhlecke
Ledamot från offentliga sektorn

Bostadsort: Stehag i Eslövs kommun.
Yrke: Vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd sedan april 2009. Har varit anställd som redovisningskonsult på LRF konsult sedan 1981 och har parallellt med det varit aktiv jord- och skogsbrukare. Genom dessa verksamheter har jag varit i kontakt med alla tre fonderna.
Ideella uppdrag: Förutom politiken är jag något aktiv inom LRF.

Som boende på landsbygden så brinner jag naturligtvis för det som rör den och som kan bidra till att utveckla en levande landsbygd och naturligtvis för demokratifrågor. Genom Leadermetoden kan man ta vara på och utveckla den kraft som finns inte minst på landsbygden.

Christina Åkerberg
Ledamot från privata sektorn

Bosatt: I Bondemölla mellan Höör och Hörby sedan 2009.
Yrke: Jag är socionom sedan 30 år tillbaka nu 100 % egenföretagare i konsult- och utbildningsbranschen.
Jag brinner för alla typer av landsbygdsfrågor men mest brinner jag för att bidra till att våra ungdomar får möjligheter att hitta jobb och utbildning i sin hembygd eller nära så att de inte hamnar i ett utanförskap. Jag engagerar mig starkt för föräldrars möjligheter att på bästa sätt kunna stötta sina barn och ungdomar genom utbildningsinsatser på olika sätt. Jag tror på småföretag och dess utveckling vilket är en av anledningarna till att jag valde att bli medlem i styrelsen för Leader Utveckling nämligen vårt huvudsakliga mål att skapa arbetstillfällen och där vet jag att småföretagarna är en viktig samarbetspart.

Sedan gillar jag Leadermetoden detta att projekten ska födas ute i befolkningen i föreningarna. Då jag är en sann föreningsvän som haft många föreningsuppdrag vet jag att ett starkt föreningsengagemang är en mycket värdefull resurs många gånger mer värt än ett starkt kapital. Min förhoppning är att vi tillsammans, kommuner, region och föreningsaktiva i våra tre kommuner ska hitta projekt av olika sort och storlek som på olika sätt ska bidra till att vi skapar fler arbetstillfällen.

Cherie Palmzon
Ledamot från privata sektorn
Henrik Karlsson
Ledamot från ideella sektorn

Bosatt i Höör
Född och uppvuxen på landet utanför Perstorp i norra Skåne i en riktigt entreprenörsfamilj. Har via Lund, Stockholm och en del andra städer nu hamnat i Höör där jag bor med sambo och hennes dotter på 13 år. Utbildad civilingenjör som numera driver ICA Supermarket i Höör tillsammans med sin syster. Brinner för lokal utveckling och har styrelseuppdrag i H65 och Företagarna samt är huvudman i Sparbanksstiftelsen. Drivs av att se idéer förverkligas och att hjälpa andra människor att växa. Utanför de ideella uppdragen och jobbet försöker jag hinna med idrott, resor samt familjeliv.

Eva von Wachenfelt
Ersättare från ideella sektorn

Yrke: Agronom
Kunskap om olika Eu fonder: Under min tid som prefekt har institutionen haft EU projekt samt sökt forskningsmedel ur olika EU fonder, oftast tillsammans med andra Europeiska universitet.
Ideella föreningar: Är revisor i två ideella föreningar och styrelsemedlem i en förening.
Varför tackat ja till LAG: För att ett stabilt, säkert och hållbart samhälle behövs landsbygden och människor verksamma inom olika näringsgrenar.
Urbaniseringen har pågått och pågår fortfarande i alldeles för stor omfattning.
Genom bra infrastruktur och arbetsmöjligheter kan detta reduceras.

Lisbeth Andersson
Ersättare från privata sektorn

Bor på Sunnantorps Gård i Stehag och har varit ekologisk lantbrukare i 40 år.
Har i många år varit engagerad i intresseföreningen Ekologiska Lantbrukare. Är styrelse ledamot i Sparbanksstiftelsen Finn.
Jag har ett brinnande intresse för att utveckla landsbygden och verka för affärsutveckling mellan stora och små aktörer i bygden. Där ser jag Leader medel som ett utmärkt sätt att bidra och överbrygga de hinder som finns. Samtidigt ge ekonomisk stimulans och uppmuntran till alla de kreativa förmågor vi har på landsbygden som utgör kittet i samhällssystemet

Olof Friberg
Ledamot från ideella sektorn. Vice ordförande

Bostadsort: Köinge, Hörby
Yrke: Teknikagronom. Driver Solåkra Gård tillsammans med min fru där vi har Avelsbesättning av Svart Angus, biodling, växtodling och skogsbruk. Arbetar också som konsult på HIR Skåne med projektledning, undervisning samt rådgivning.
Jag är även sekreterare i LRF Hörby kommungrupp.
Jag bor på landsbygden och vill vara en del av utvecklingen för en levande landsbygd. Jag blir ofta imponerad när jag ser vilken kraft och idérikedom som finns här! Leadermetoden är en bra plattform att ta vara på, samt utveckla, dessa idéer.

Annette Härstedt
Ledamot från ideella sektorn.

Bostadsort: Höör

Jobbar som intern chef i Sparbanken Skåne som ägs av tre stiftelser med uppdrag att ge tillbaka delar av vinsten till samhället och bidra till att skapa framtidstro där kunderna bor – att förverkliga idéer och hjälpa människor att växa.
Dessa tankar går igen hos Leader och jag vill vara med att ta tillvara och förverkliga de fantastiska idéer som finns bland eldsjälarna på landsbygden.
Att utveckla och stimulera till samverkan mellan människor – en samverkan som stärker och får människor att växa.
Att få följa med på resan och se vad ett bidrag kan leda till – från idé till färdigt koncept.

Torsten Winther
Ledamot från ideella sektorn.

Boende: Hasslesjö gård strax öster om Kungshult utmed väg 17.

Driver jordbruk med spannmål och raps, tidigare även sockerbetor, konservärtor och potatis.
Energiproduktion, sol-el för gårdens behov. Entreprenadverksamhet.
Säljer färdig värme tillsammans med några kollegor i ett AB, fossilfri, där vi även producerar vårt el-behov med solceller.
Är v. ordf. i LRFs kommungrupp i Eslöv och är engagerad i den ideella föreningen Den Goda Jorden.
Är invald i servicenämnden i Eslöv.
Ordförande i Frosta Häradsgille inom HS Skåne
Har följt Leader från starten och deltog i ett Leader-projekt för något år sedan.

Jag har tidigare jobbat som driftsledare på Findus försöksgård och sedan på Hushållningssällskapet Malmöhus som konsulent och försöksledare.

Magnus Månsson
Ersättare offentlig sektor
Dela: