Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Lägesrapport Ung i Skåne

Publicerades 22 februari 2021

Lägesrapport för 2020 Publicerades den 22 februari 2021 Tillsammans med LEADER Sydöstra Skåne och LEADER Skånes Ess har vi tagit fram en lägesrapport för Ung i Skåne - Inspirerande leaderprojekt av och för unga. La...