Vision 2020

 

Visionen för MittSkåne Utvecklings arbete under programperioden 2014-2020 är att MittSkåne ska vara Skånes mest upplevelserika natur- och matland 2020.

”MittSkåne år 2020 är ett attraktivt komplement till storstadscentra i Öresundsregionen. Möjligheterna i en natur med stor mångfald och en jordbruksbygd som lyckats diversifiera sin verksamhet på ett hållbart och inkluderande sätt har skapat tillväxt och sysselsättning. MittSkåne använder sina resurser på ett sätt så att de utnyttjas och förädlas både i form av produkter och tjänster där naturen är en viktig ingrediens och där livsmedelsproduktionen utvecklats på ett innovativt sätt. Naturen och möjligheter till matkonsumtion ur ett brett perspektiv ger möjligheter till upplevelser både för de egna invånarna och för besökare från när och fjärran. Arbetet har skett i konstruktiva samarbeten både inom och utom området.”

 

Ur MittSkåne Utvecklings strategi för programperioden 2014-2020

Dela: