Nyheter

Ny tar vi fram nästa lokala utvecklingsstrategi. Vi vill att du ska vara med och påverka!

Publicerades den 14 april 2021

MittSkåne Utveckling bjuder in till fyra tematräffar under april och maj. Den 19 april har vi två träffar, kl 15.15 är temat Nuläget. Samma dag, den 19 april 17.15 är det tema Vilka drivkrafter styr våra val – livsmedel, naturresurser, hälsa. Den 22 april kl 15.15 tema Platsutveckling. Den 6 maj sammanfattar vi och konkretiserar våra viktigaste insatsområden.

För vem?

Träffarna är för alla som bor och/ eller verkar i Eslöv, Höör och Hörby kommuner. Du kan vara engagerad i föreningslivet och byalag, du kan ha företag här eller bedriva forskning. Kanske är det du som tar beslut påverkar medborgarna eller samordnar insatser som berör området. Välkommen att vara med och påverka den framtida utvecklingen i MittSkåne!

Frågor och anmälan på info@mittskaneutveckling.se

 

Dela: