Nyheter

Möt Jennifer Cronborn

Publicerades den 9 juli 2019

Från djupaste Småland till Skånes mitt

Jennifer Cronborn lämnade en aktiv kommun i Småland och hamnade i ett annat område där initiativförmågan är stor och idéerna gror.

Som projektledare och ungdomscoach i MittSkåne Utveckling, hänger det nu på Jennifer att få befintliga projekt att växa och ta fart – samt att hitta nya.

Den småländska orten var Nässjö, en typisk landsbygdskommun längs stambanan men med stark vilja att skapa en egen identitet och fånga upp tankar och förslag för att fler ska hitta till Nässjö och stanna kvar.

Efter ett par år som landsbygdutvecklare i kommunen, ledde yrkesvägen tillbaka till Skåne och tjänsten hos Leader MittSkåne Utveckling.

– Jag hade redan mycket kontakt med Leadermetoden i Nässjö och kände direkt att det var något som jag ville arbeta med i framtiden, berättar Jennifer

Med kontoret i Hörby hamnade Jennifer bokstavligen mitt i händelsernas centrum, omgiven av tre kommuner som har många förslag på hur pengarna ska användas på bästa sätt för att nå Leadermetodens mål: att utveckla landsbygden.

– Det är roligt, jag visste inte så mycket området när jag började men har insett att MittSkåne verkligen har en egen identitet.

– Det finns ett starkt föreningsliv, stor utvecklingsvilja, kanske allra mest i de mindre byarna. Samtidigt har vi också kommunledningar som förstått kraften i lokala initiativ, betonar Jennifer.

Hennes yrkesroll står på två stadiga ben. Den ena som projektledare där det gäller att genomföra insatserna som LAG beslutat om. Ofta med många erfarna och kompetenta personer inblandade.

”Det finns ett starkt föreningsliv,
stor utvecklingsvilja,
kanske allra mest i de mindre byarna.”

 

Det andra benet är rollen som ungdomscoach för ungdomar mellan 13-25 år. Kanske en större utmaning där de flesta aldrig ens hört talas om Leader och ryggar tillbaka när de hör att Jordbruksverket och EU är inblandade. Samtidigt frodas idéerna bland de unga.

– Det handlar mycket om att skapa relationer och hitta rätt platser att mötas, säger Jennifer.

– Jag brukar börja med att fråga: vad skulle du vilja göra?

– Sedan är det min uppgift att skala bort allt det krångliga i processen, ta hand om de svåra bitarna och bara knuffa på.

Eftersom ungdomsprojektens budget är begränsad, är det viktigt att hitta projekt som väl definierade och med tydlig början och slut. Två är redan godkända: ett för en gemensam Persisk och Svensk jul samt ett annat med ett golfläger för ungdomar under 18.

– Fler ungdomsprojekt är på gång, jag pushar men tjatar inte, förklarar Jennifer.

– Det tror jag är det bästa sättet att få även ungdomar att engagera sig i Leader och landsbygdsutveckling.

 

 

 

 

Dela: