Nyheter

Nytt verksamhetsår.

Publicerades den 10 maj 2017

Ordförande Ingela Brickling avtackar administratörerna Lina Wolff och Emelie Andersson

På årsstämman, som hölls på Adolfssons Fisk i Fulltofta, valdes ett antal nya ledamöter in i LAG MittSkåne Utveckling. Dessa kommer att presenteras på vår sida efter LAG:s första möte, som hålls den 1 juni. På det mötet beslutas också vilka datum LAG-möten ska hållas under 2017.

Stämman tackade avgående ledamöter för gediget och engagerat styrelsearbete och avtackade också delar av verksamhetspersonalen för väl genomfört arbete.

De LAG-ägda projekten ”Food-Camp by MittSkåne” och förstudien ”Matlandet MittSkåne” presenterades av projektledarna Charlotta Ranert respektive Anna Eklund.

Ansökningar tas emot kontinuerligt, använd er gärna av formuläret ”åtta frågor” som finns under ”testa din projektidé” på denna sidan.

Bilden: Ordförande Ingela Brickling avtackar administratörerna Lina Wolff och Emelie Andersson.

 

 

Dela: